Vår kursplan – Vinter 2021

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 16:00 til 16:55

Hoppenspretthallen Johanne Kurs. Id: 020

Kl. 18:00 til 19:30

Hoppenspretthallen Elita Kurs. Id: 202

Kl. 17:00 til 17:40

Hoppenspretthallen Johanne Kurs. Id: 013

Kl. 17:45 til 18:40

Hoppenspretthallen Johanne Kurs. Id: 037

Kl. 17:00 til 17:40

Hoppenspretthallen Elita Kurs. Id: 00

Kl. 19:00 til 19:55

Hoppenspretthallen Johanne Kurs. Id: 060

Kl. 20:00 til 21:15

Hoppenspretthallen Johanne Kurs. Id: 201
Tirsdag

Kl. 18:00 til 18:55

Hoppenspretthallen Isil Kurs. Id: 401

Kl. 1700 til 1755

Hoppenspretthallen Kaja Kurs. Id: 014

Kl. 18:00 til 18:55

Hoppenspretthallen Synne Kurs. Id: 400

Kl. 20:00 til 20.55

Hoppenspretthallen Synne Kurs. Id: 001

Kl. 19:00 til 19:55

Hoppenspretthallen Isil Kurs. Id: 018

Kl. 19:00 til 19:55

Hoppenspretthallen Synne Kurs. Id: 036

Kl. 20:00 til 20:55

Hoppenspretthallen Isil Kurs. Id: 016

Kl. 16:00 til 16:55

Hoppenspretthallen Synne Kurs. Id: 006

Kl. 17:00 til 17:55

Hoppenspretthallen Synne Kurs. Id: 040
Onsdag

Kl. 19:00 til 19:55

Hoppenspretthallen Silje Olava Kurs. Id: 005

Kl. 17:00 til 17:55

Hoppenspretthallen Silje Olava Kurs. Id: 041

Kl. 16:00 til 16:55

Hoppenspretthallen Silje Olava Kurs. Id: 031

Kl. 2000 til 2055

Hoppenspretthallen Elita Kurs. Id: 012

Kl. 18:00 til 18:55

Hoppenspretthallen Apolonia Kurs. Id: 010

Kl. 17:00 til 17:55

Hoppenspretthallen Elita Kurs. Id: 002

Kl. 20:00 til 20:55

Hoppenspretthallen Silje Olava Kurs. Id: 007

Kl. 19:00 til 19:55

Hoppenspretthallen Elita Kurs. Id: 065

Kl. 18:00 til 18:55

Hoppenspretthallen Silje Olava Kurs. Id: 203

Kl. 21:00 til 21:55

Hoppenspretthallen Silje Olava Kurs. Id: 004
Torsdag

Kl. 17:00 til 17:40

Hoppenspretthallen Apolonia Kurs. Id: 061

Kl. 16:00 til 16:55

Hoppenspretthallen Malin Kurs. Id: 003

Kl. 17:00 til 17:55

Hoppenspretthallen Malin Kurs. Id: 140

Kl. 18:00 til 19:55

Hoppenspretthallen Malin Kurs. Id: 050

Kl. 18:00 til 18:55

Hoppenspretthallen Victor Kurs. Id: 206

Kl. 19:00 til 19:55

Hoppenspretthallen Victor Kurs. Id: 008

Kl. 20:00 til 21:30

Hoppenspretthallen Malin Kurs. Id: 011

Kl. 20:00 til 20:55

Hoppenspretthallen Victor Kurs. Id: 009
Fredag
Lørdag
Søndag